Skip navigation

Weer opveren na een breuk

Laatste update: januari 13, 2016

In ons liefdesleven kunnen zich bepaalde gebeurtenissen voordoen die het zelfvertrouwen en de gevoelens ondermijnen, en die de liefde tussen twee mensen transformeren in een complexe relatie, waarin een of beide partners niet meer gedijen. Een breuk lijkt dan de enige oplossing te zijn. Hoe om te gaan met de vloed van negatieve gevoelens die dat met zich meebrengt? Hoe deze beproeving te overwinnen zonder het zelfvertrouwen te verliezen, en te blijven geloven dat het mogelijk is om liefde te vinden ondanks de wonden van het verleden? Ook al zijn de stadia van rouw en verdriet nodig, je moet er niet in blijven steken. Je moet daarom weer opveren, om te voorkomen dat je wegzinkt in een vorm van depressie.

De gevoelens bij een breuk

Een scheiding gaat gepaard met veel negatieve gevoelens: verdriet, boosheid, verlatingsangst, onrust enzovoort. Volgens psychologen is het zinloos om de donkere gedachten die volgen op een breuk te bestrijden, en moet je ze accepteren om te kunnen rouwen om je ex. De schadelijke gevolgen van een scheiding kunnen moeilijk te hanteren zijn. Hun effecten worden bovendien onderschat. De meeste mensen die ermee worden geconfronteerd, voelen zich erg eenzaam en nemen de tijd om hun evenwicht te hervinden. Hoe deze beproeving te overwinnen en het leven voort te zetten zonder de wroeging en pijnlijke herinneringen mee te slepen?

Het is van essentieel belang, te herstellen met nieuwe ijkpunten. Sommigen vinden een vorm van wedergeboorte door een radicale verandering aan te brengen in hun leven, anderen zullen daarentegen de tijd nemen om de redenen voor deze breuk in kaart te brengen, om niet dezelfde fouten te maken en om de oorzaak te bepalen. Al wordt de breuk vaak gezien als verscheurend, hij kan ook worden ervaren als een opluchting. Als het paar te lang in de problemen is, wordt 15 keer dezelfde punten herhalen een verspilling van tijd. De scheiding is dan duidelijk een kaap die gerond moet worden alvorens een kalmer en waarschijnlijk meer voldoening gevend leven kan worden hervat.

Omgaan met het ontbreken van de ex

Hoe de breuk ook is ontstaan, het ingewikkeldste gevoel om de eerste keer mee om te gaan is het ontbreken van de ander, en dat vreselijke gevoel bij de gedachte dat het nooit meer zal lukken om te leven zonder hem/haar. Om zich te ontdoen van deze obsessie, is het noodzakelijk zich van de relatie te ontgiften, de herinneringen te verbergen (foto’s, geschenken…) om zich leeg te maken.

Om uit eenzaamheid los te komen en de breuk te verwerken, kunnen sommigen rekenen op de steun van hun familieleden, de stuwende kracht van de motivatie van hun vrienden of de dynamische sfeer van de collega’s op het werk. Anderen daarentegen zullen ernaar streven om het leven weer in eigen hand te nemen. Om over de pijn van een breuk heen te komen, is inderdaad niets beter dan de gedachten te richten op iets anders: het werk, een activiteit, een passie. Men moedigt mensen die onlangs gescheiden zijn vaak aan, de wereld in te trekken en te sporten: het is een manier om nieuwe energie op te doen en om de geest leeg te maken.

Opnieuw leren lief te hebben

Het zal tijd kosten om de breuk te verwerken: maanden, soms langer… Je moet accepteren dat de pijn verdwijnt en geen zout in de wonde wrijven (zoals de ex bespioneren op Facebook of al diens doen en laten opsporen). De acceptatie van de nieuwe status als alleengaande verloopt via verschillende fasen:

  • Weer zelfvertrouwen krijgen. Of jij hem/haar hebt verlaten, of dat hij/zij is gegaan, maakt niet uit: je bent vrij laag op de schaal van eigenwaarde! Dus de eerste stap: pep jezelf op! Om het verlangen om te verleiden te hervinden, moet je eerst weer plezier in jezelf hebben.
  • Je bent niet van plan om seks met te hebben met een vreemde: dat zou een moment zijn waarop je samen zou zijn met diezelfde persoon, dus je moet jezelf voorbereiden op de tweede eerste keer… hoe dan ook!
  • Leren flirten: het is tijd om je vrienden uit te nodigen om het toneel te betreden van je nieuwe liefdesleven! Zij zijn degenen die je helpen je op je gemak te voelen en die je de energie geven die je nodig hebt om terug in het zadel te komen.
  • De angst temmen: je bent bang voor een nieuwe mislukking, je bent bang om weer te lijden en je hebt zelfs geprobeerd om liefdesrelaties op te geven… Dit is normaal, maar niet onoverkomelijk. De beste oplossing is om van dag tot dag te leven, en als een beginnende genegenheid je prikkelt tot een flirt of meer, sluit je dan niet af, maar laat de ander de touwtjes in handen nemen.
  • Maak schoon schip met het verleden. Je bent alleengaand, maar je geest blijft nog steeds hangen bij je ex, wat op den duur een ernstige belemmering is om er weer bovenop te komen. Accepteer dat je alleengaand bent. Dat is ook vooruit gaan, en kijken naar de toekomst.

Weer opveren na een breuk kost tijd en vergt energie. Zorg dat je ondanks het verdriet dat je overvalt, de kleine lichtpuntjes ziet die je helpen je beter te voelen, om de koers van je liefdesleven te hervinden.

Learn more about "Ware liefde vinden"

Deze website gebruikt cookies om u een betere browsing ervaring te geven.  Leer hier meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen aan kunt passen.